"come regularly" — Słownik kolokacji angielskich

come regularly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź regularnie
  1. come czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    You're sure your wife is a patient who comes here regularly?