"run regularly" — Słownik kolokacji angielskich

run regularly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biegaj regularnie
  1. run czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He continues to run regularly, active in the Hawaii running community.