"regularly sent" — Słownik kolokacji angielskich

regularly sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: regularly send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie wysłać
  1. send czasownik + regularly przysłówek
    Luźna kolokacja

    And some of these schools regularly send students to top colleges.