"regularly send" — Słownik kolokacji angielskich

regularly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie wyślij
  1. send czasownik + regularly przysłówek
    Silna kolokacja

    And some of these schools regularly send students to top colleges.

powered by  eTutor logo