"later broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

later broadcast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później nadać
  1. broadcast czasownik + later przysłówek
    Silna kolokacja

    The government later broadcast a recorded version of the president's speech.

  2. later przymiotnik + broadcast rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Discovery Channel crew recorded the entire event for a later national broadcast.

powered by  eTutor logo