"original broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

original broadcast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwotny program
  1. original przymiotnik + broadcast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In its original American broadcast, it was viewed by approximately 6.19 million people.

powered by  eTutor logo