"American broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

American broadcast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański program
  1. American przymiotnik + broadcast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During its original American broadcast, the episode was seen by approximately nine million people.

powered by  eTutor logo