"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. begin broadcasting = zacznij media radiowo-telewizyjne begin broadcasting
2. continue to broadcast = kontynuuj do programu continue to broadcast
3. start broadcasting = początek nadawanie start broadcasting
4. use to broadcast = wykorzystanie do programu use to broadcast
5. allow to broadcast = pozwól do programu allow to broadcast
6. stop broadcasting = nadawanie zatrzymania stop broadcasting
7. continue broadcasting = kontynuuj nadawanie continue broadcasting
8. begin to broadcast = zacznij do programu begin to broadcast
9. cease broadcasting = zaprzestanie nadawanie cease broadcasting
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.