"broadcast one's message" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: broadcast a message
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program czyjś wiadomość
  1. broadcast czasownik + message rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At last, we could broadcast our message during an attack.

powered by  eTutor logo