"broadcast programs" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast programs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): programy programu
  1. broadcast czasownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also broadcast programs that were shown on other networks.

powered by  eTutor logo