"program" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

program rzeczownik

rzeczownik + program
Kolokacji: 885
television program • training program • education program • radio program • computer program • degree program • music program • ...
program + rzeczownik
Kolokacji: 99
program director • program note • program manager • program coordinator • program trading • Educational Programs Head • ...
program + czasownik
Kolokacji: 299
program includes • program features • program offers • program consists • program focuses • program airs • program aims • ...
czasownik + program
Kolokacji: 269
program designed • program aimed • program sponsored • finance programs • program called • develop programs • program run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. program run = wykonywanie programu program run
13. operate programs = posługuj się programami operate programs
15. eliminate programs = wyklucz programy eliminate programs
19. cut programs = programy cięcia cut programs
21. allow programs = zezwól na programy allow programs
24. add programs = dodaj programy add programs
27. give programs = daj programy give programs
28. sell programs = zapewnij powodzenie programom sell programs
29. carry programs = opublikuj programy carry programs
34. learn about the HR Program = dowiedz się o Programie HR learn about the HR Program
35. program titled = program zatytułował program titled
37. evaluate programs = oceń programy evaluate programs
38. apply for Executive Programs = ubiegaj się o programy nadzorcze apply for Executive Programs
40. abandon one's program = zapamiętanie czyjś program abandon one's program
44. read programmes = odczytane programy read programmes
  • The program was broadcast in 25 countries around the world.
  • The program was broadcast after his death, in the spring of 1990.
  • As of June 1, 2006, the program has been broadcast over 5,000 times.
  • In the case of television, this program may only be broadcast after 9pm-4:30am.
  • In the case of television, this program may only be broadcast from 10pm-4:30am.
  • The same program was broadcast every morning during the week at seven sharp.
  • Between 1955 and 1960 the program was broadcast in color approximately 100 times.
  • The program was broadcast on Channel 13 from 1967 to 1973.
  • Since 25 June 2007, the program is broadcast in 16:9, like other daily shows.
  • The program was initially broadcast in the spring of 1992.
51. program entitled = program zatytułował program entitled
58. get about the Asset Program = dostawać o Atucie Program get about the Asset Program
61. program is extended = program jest poszerzony program is extended
62. enter the program = przystąp do programu enter the program
64. spend on programs = wydaj na programy spend on programs
67. program is considered = program jest uznawany program is considered
69. make on the program = zrób o programie make on the program
75. program is approved = program zostanie zatwierdzony program is approved
76. contain programs = zawieraj programy contain programs
77. search by programme = poszukiwania przez program search by programme
80. attend a program = bądź obecnym na programie attend a program
81. pay for programs = zapłać za programy pay for programs
84. program dedicated = program poświęcił program dedicated
87. watch the program = przyjrzyj się program watch the program
90. program is put = program jest napisany program is put
91. manage the program = daj sobie radę z programem manage the program
93. leave the program = zostaw program leave the program
95. work on programs = praca nad programami work on programs
97. program is aired = program jest nadany program is aired
100. raise for programs = podnieś dla programów raise for programs
przymiotnik + program
Kolokacji: 743
educational program • nuclear program • academic program • athletic program • after-school program • ambitious program • ...
przyimek + program
Kolokacji: 37
through programs • at the Olympics programme • over one's program • between programs • for programs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.