"program" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

program rzeczownik

rzeczownik + program
Kolokacji: 885
television program • training program • education program • radio program • computer program • degree program • music program • ...
program + rzeczownik
Kolokacji: 99
program director • program note • program manager • program coordinator • program trading • Educational Programs Head • ...
program + czasownik
Kolokacji: 299
program includes • program features • program offers • program consists • program focuses • program airs • program aims • ...
czasownik + program
Kolokacji: 269
program designed • program aimed • program sponsored • finance programs • program called • develop programs • program run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. program run = wykonywanie programu program run
13. operate programs = posługuj się programami operate programs
15. eliminate programs = wyklucz programy eliminate programs
19. cut programs = programy cięcia cut programs
21. allow programs = zezwól na programy allow programs
24. add programs = dodaj programy add programs
27. give programs = daj programy give programs
28. sell programs = zapewnij powodzenie programom sell programs
29. carry programs = opublikuj programy carry programs
34. learn about the HR Program = dowiedz się o Programie HR learn about the HR Program
35. program titled = program zatytułował program titled
37. evaluate programs = oceń programy evaluate programs
38. apply for Executive Programs = ubiegaj się o programy nadzorcze apply for Executive Programs
40. abandon one's program = zapamiętanie czyjś program abandon one's program
44. read programmes = odczytane programy read programmes
51. program entitled = program zatytułował program entitled
58. get about the Asset Program = dostawać o Atucie Program get about the Asset Program
  • Students can complete the program in either two or three years of study.
  • Members have up to 5 years to complete the program.
  • Students can complete the program within 16 to 21 months.
  • Students have to spend a period of four years to complete the program.
  • He plans to complete the program by the end of the month.
  • The program is completed in between 10 and 22 months.
  • The program will be completed by the end of this year.
  • Of those who completed the program, 60 percent plan to continue in teaching.
  • Most clients take about six months to complete the program.
  • Typically students complete the program within three to four years.
61. program is extended = program jest poszerzony program is extended
62. enter the program = przystąp do programu enter the program
64. spend on programs = wydaj na programy spend on programs
67. program is considered = program jest uznawany program is considered
69. make on the program = zrób o programie make on the program
75. program is approved = program zostanie zatwierdzony program is approved
76. contain programs = zawieraj programy contain programs
77. search by programme = poszukiwania przez program search by programme
80. attend a program = bądź obecnym na programie attend a program
81. pay for programs = zapłać za programy pay for programs
84. program dedicated = program poświęcił program dedicated
87. watch the program = przyjrzyj się program watch the program
90. program is put = program jest napisany program is put
91. manage the program = daj sobie radę z programem manage the program
93. leave the program = zostaw program leave the program
95. work on programs = praca nad programami work on programs
97. program is aired = program jest nadany program is aired
100. raise for programs = podnieś dla programów raise for programs
przymiotnik + program
Kolokacji: 743
educational program • nuclear program • academic program • athletic program • after-school program • ambitious program • ...
przyimek + program
Kolokacji: 37
through programs • at the Olympics programme • over one's program • between programs • for programs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.