"feature programs" — Słownik kolokacji angielskich

feature programs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): programy cechy
  1. feature czasownik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It features programs designed to promote social and economic development in the community at large.

powered by  eTutor logo