"broadcast a message" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadaj wiadomość
  1. broadcast czasownik + message rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At last, we could broadcast our message during an attack.

powered by  eTutor logo