"broadcast programming" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): programowanie programu
  1. broadcast czasownik + programming rzeczownik
    Silna kolokacja

    After several years, the entire programming was broadcast in color.

  2. broadcast rzeczownik + programming rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Senator Lautenberg had earlier sponsored similar legislation that he said would promote diversity in broadcast programming.

powered by  eTutor logo