"broadcast by" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadawać przez
  1. broadcast czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The protesters are trying to broadcast their news programs by satellite and cable.

powered by  eTutor logo