"broadcast over" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program ponad
  1. broadcast czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The interview was broadcast over a half hour of television on May 27, 2002.

powered by  eTutor logo