"broadcast one's programming" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: broadcast programming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program czyjś programowanie
  1. broadcast czasownik + programming rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After several years, the entire programming was broadcast in color.

powered by  eTutor logo