"broadcast until" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadawać do czasu gdy
  1. broadcast czasownik + until przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It started out being broadcast from 10.30pm until 11pm each weekday night.

powered by  eTutor logo