"broadcast through" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadaj całkowicie
  1. broadcast czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A total of 314 original episodes were broadcast from 1949 through 1957.

powered by  eTutor logo