"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. broadcast for = nadawać dla broadcast for
2. broadcast with = nadawać z broadcast with
3. broadcast around = nadany wokół broadcast around
4. broadcast after = nadaj potem broadcast after
5. broadcast via = program przez broadcast via
6. broadcast under = nadaj poniżej broadcast under
7. broadcast into = nadawać do broadcast into
8. broadcast about = program około broadcast about
9. broadcast between = nadaj pośrodku broadcast between
10. broadcast before = program wcześniej broadcast before
12. broadcast without = program na zewnątrz broadcast without
13. broadcast within = program wewnątrz broadcast within
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.