"broadcast about" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program około
  1. broadcast czasownik + about przyimek
    Zwykła kolokacja

    For the last week, national television has broadcast about 19 hours a day of Olympic coverage.

powered by  eTutor logo