"broadcast into" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadawać do
  1. broadcast czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    In the 1940s he broadcast news into Latin America over a local radio station.

powered by  eTutor logo