"broadcast before" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program wcześniej
  1. broadcast czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    It also broadcast the draw on the Friday before the start of the tournament.

powered by  eTutor logo