"broadcast with" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadawać z
  1. broadcast czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    A second series was broadcast in 2005 with a third starting on 24 May 2007.

powered by  eTutor logo