"broadcast via" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast via kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program przez
  1. broadcast czasownik + via przyimek
    Silna kolokacja

    During the hunt, they will broadcast a live show simultaneously via television, Internet, and amateur radio.

powered by  eTutor logo