"broadcast after" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadaj potem
  1. broadcast czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    The final edition was broadcast on 22 November 2004 after a successful 8 year, 15 series run.

powered by  eTutor logo