"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. broadcast throughout = program przez cały czas broadcast throughout
2. broadcast on = nadawać na broadcast on
3. broadcast from = nadawać z broadcast from
4. broadcast over = program ponad broadcast over
5. broadcast during = nadawać podczas broadcast during
6. broadcast across = program wszerz broadcast across
7. broadcast by = nadawać przez broadcast by
8. broadcast since = nadany od tej pory broadcast since
9. broadcast through = nadaj całkowicie broadcast through
10. broadcast to = nadawać aby broadcast to
11. broadcast until = nadawać do czasu gdy broadcast until
12. broadcast in = nadawać w broadcast in
13. broadcast at = nadawać przy broadcast at
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.