"broadcast weather information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje programu pogodowe
  1. broadcast czasownik + information rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Of course, there are more lucrative ways to broadcast music, talk shows and other information.

powered by  eTutor logo