"broadcast during" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadawać podczas
  1. broadcast czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    At last, we could broadcast our message during an attack.

powered by  eTutor logo