"broadcast between" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadaj pośrodku
  1. broadcast czasownik + between przyimek
    Zwykła kolokacja

    The channel would broadcast between 6am and 8pm every day of the year.

powered by  eTutor logo