"initially broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo nadać
  1. broadcast czasownik + initially przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It initially broadcast in black and white for four hours a day.

powered by  eTutor logo