"broadcast worldwide" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program na całym świecie
  1. broadcast czasownik + worldwide przysłówek
    Zwykła kolokacja

    This show will be broadcast worldwide, no question about that.

powered by  eTutor logo