"released worldwide" — Słownik kolokacji angielskich

released worldwide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony na całym świecie
  1. release czasownik + worldwide przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The single is expected to be released worldwide after the show.

powered by  eTutor logo