"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. broadcast live = nadawać na żywo, wchodzić na żywo broadcast live
  • But since 1987 it has been broadcast live on television.
  • Most shows sold out and were broadcast live on the air.
  • The 207th and final show was broadcast live on 24 June 2007.
  • Since the show's second season, it has not actually been broadcast live.
  • It was broadcast live for a total of 1 hour and 15 minutes.
  • In recent years, these games have been broadcast live on television.
  • A second series which followed in 1985 was also broadcast live.
  • The competition is broadcast live on national television each year.
  • This game is one of the few to be broadcast live.
  • In 2006, the show was broadcast live without an audience.
2. originally broadcast = początkowo nadać originally broadcast
3. broadcast nationally = program na szczeblu centralnym broadcast nationally
4. broadcast locally = program w okolicy broadcast locally
5. later broadcast = później nadać later broadcast
6. regularly broadcast = regularnie nadać regularly broadcast
7. initially broadcast = początkowo nadać initially broadcast
8. broadcast worldwide = program na całym świecie broadcast worldwide

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.