"released internationally" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony na całym świecie
  1. release czasownik + internationally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    On November 11, 2005, an extended play was released internationally.

powered by  eTutor logo