"commercially release" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: commercially released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opłacalnie zwolnienie
  1. release czasownik + commercially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The two companies, however, said they would not release the software commercially before the end of 2008.

powered by  eTutor logo