"released theatrically" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony pod względem teatralnym
  1. release czasownik + theatrically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Home Alone 4 is the first film in the series that was not theatrically released.

powered by  eTutor logo