"newly released" — Słownik kolokacji angielskich

newly released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowo zwolnić
  1. release czasownik + newly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    On the radio a lot of newly released American records were played.

powered by  eTutor logo