"released together" — Słownik kolokacji angielskich

released together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony razem
  1. release czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Although they were composed separately, music from the two games has only been released together.

powered by  eTutor logo