eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(2) officially, formally
Kolokacji: 2
(3) finally, eventually
Kolokacji: 2
1. released theatrically = zwolniony pod względem teatralnym released theatrically
6. once released = kiedyś zwolnić once released
8. released sometime = zwolniony kiedyś released sometime
9. release unharmed = zwolnienie cały i zdrowy release unharmed
10. released together = zwolniony razem released together
11. released so far = zwolniony do tej pory released so far
12. widely released = powszechnie zwolniony widely released
14. released before = zwolniony wcześniej released before
16. released overseas = zwolniony za granicą released overseas
18. safely released = bezpiecznie zwolnić safely released
20. released prematurely = zwolniony przedwcześnie released prematurely
21. mistakenly released = błędnie zwolnić mistakenly released
22. released long = zwolniony długo released long
23. manually release = ręcznie zwolnienie manually release
24. released anonymously = zwolniony anonimowo released anonymously
25. selectively release = wybiórczo zwolnienie selectively release
26. secretly released = potajemnie zwolnić secretly released
27. improperly released = niestosownie zwolniony improperly released
(5) early, late
Kolokacji: 2
(6) publicly, jointly
Kolokacji: 2
(7) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(9) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(10) exclusively, solely, alone
Kolokacji: 3
(12) later, prior, afterward
Kolokacji: 3
(17) regularly, illegally
Kolokacji: 2
(19) nationally, domestically
Kolokacji: 2
(21) quietly, gently
Kolokacji: 2
(22) unconditionally, conditionally
Kolokacji: 2
(24) temporarily, explosively
Kolokacji: 2
(25) normally, hereby
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.