"release together with" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released together with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie razem z
  1. release czasownik + together przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was released together with a video game of the same title.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo