ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released until" — Słownik kolokacji angielskich

released until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony do czasu gdy
  1. release czasownik + until przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The work was not released until 1724, but is thought to have actually taken place around 1720.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo