"released together with" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony razem z
  1. release czasownik + together przyimek
    Zwykła kolokacja

    It was released together with a video game of the same title.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo