"released before" — Słownik kolokacji angielskich

released before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wcześniej
 1. release czasownik + before przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He was released before the start of the 2007 season.

  Podobne kolokacje:
 2. release czasownik + before przysłówek
  Luźna kolokacja

  This single would be like no other she had released before.

powered by  eTutor logo