"secretly released" — Słownik kolokacji angielskich

secretly released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potajemnie zwolnić
  1. release czasownik + secretly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Pan Ch'ao now secretly released the prisoners whom he had taken alive, and the King of Kutcha was thus informed of his plans.

powered by  eTutor logo