"reluctantly released" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: reluctantly release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niechętnie zwolnić
  1. release czasownik + reluctantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He reluctantly released her and she stepped back from him.

powered by  eTutor logo