"reluctantly release" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niechętnie zwolnienie
  1. release czasownik + reluctantly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He reluctantly released her and she stepped back from him.

powered by  eTutor logo