"released because of" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony z powodu
  1. release czasownik + because przyimek
    Luźna kolokacja

    List was released from prison in December 1952, officially because of ill health.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo