"routinely release" — Słownik kolokacji angielskich

routinely release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo zwolnienie
  1. release czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, defendants who once might have been routinely released now spend weeks and months in jail.

powered by  eTutor logo